14 kwietnia 2017

Bierzemy dotacje w województwie śląskim!!!


Bierzemy dotacje w województwie śląskim!!!

W Katowicach oraz Sosnowcu można się starać o dotacje na założenie własnej działalności .
Oto warunki do spełnienia w Katowicach :
− osoby powyżej 50 roku życia

− kobiety

− osoby niepełnosprawne

− osoby długotrwale bezrobotne (za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)

− osoby o niskich kwalifikacjach (za osobę o niskich kwalifikacjach uznaje się osobę posiadającą wykształcenie na poziomie podstawowym, średnim I stopnia oraz ponadgimnazjalnym)W ramach projektu nie podlegają finansowaniu wnioski w zakresie transportu osób taksówkami.


więcej informacji na stronach:

WIĘCEJ INFO TUTAJ
Jeśli ktoś ma pytania w sprawie mojej dotacji ,można pisać : kobietaiuroda@gmail.com

pozdrawiam

Lejdi Aga
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...