2 sierpnia 2012

Kontrola z Urzędu Pracy –nie taki urzędnik straszny…
Dotacje ciąg dalszy , ale teraz mniej przyjemny wątek –kontrola. Mnie skręca od samego słowa-kontrola, ale może jednak nie będzie tak źle.?
Otóż nie jest źle , chodzi o to , że trzeba wykazać to co się zadeklarowało we wniosku i co kupiło, a jak ktoś chciał oszukać i wydał pieniądze z Pupu na coś innego …no to może mieć problem.
Panie urzędniczki też sprawdzają czy sprzęt jest oklejony odpowiednimi naklejkami, jeżeli mamy dotację z Unii Europejskiej.

I jeżeli chodzi o PUP to ich nic więcej nie obchodzi , żadne sprawy papierkowe …no oprócz, obowiązkowego doniesienia papierków z Us i z Zus o prowadzeniu działalności po 6 miesiącach i po roku od założenia.
Jak widać kontrola nie jest straszna , ktoś z Pupu najpierw dzwoni –np.dzień przed ;), i potem przychodzą miłe Panie , które sprawdzają sprzęt a i coś ciekawego się zawsze też dowiedzą np. co to jest fałdomierz ;)

Poniżej Ogólne warunki jakie należy spełnić, aby dostać dotację:
Warunki uzyskania dotacji:

- w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
- nie otrzymałeś dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
nie prowadziłeś działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- nie posiadałeś wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
-nie byłeś w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
-w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny,
spełniasz warunki o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji ( WE ) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. oraz art.3 ust.2 rozporządzenia Komisji ( WE ) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007,złożyłeś wniosek kompletny i prawidłowo sporządzony.

W przypadku wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków, prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy lub naruszenia innych warunków umowy środki, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

Każdy bezrobotny ubiegający się o środki ma obowiązek odbycia u doradcy zawodowego rozmowy doradczej oraz wykonania testu zainteresowań i preferencji zawodowych.


Pozdrawiam

Lejdi Aga

1 komentarz:

  1. A gdzie odbyła się ta kontrola skoro salon jest mobilny? :)

    OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...