18 sierpnia 2014

Dotacje na własną działalność w Sosnowcu !!Środki na podjęcie działalności gospodarczej
ŚRODKI NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Adresaci:
bezrobotni
Lokalizacja:
PUP Sosnowiec pok. 408 i 409
Data od:
2014-06-16

KOMUNIKAT DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu ogłasza nabór wniosków o środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Lepsze perspektywy” – Poddziałanie 6.1.3 PO KL, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

O środki mogą ubiegać się niżej wymienione osoby bezrobotne:

- do 24 roku życia*,

- długotrwale bezrobotne,

- niepełnosprawne.

Maksymalna wysokość dofinansowania - 21.900,00zł.

Nabór wniosków prowadzony będzie do wyczerpania środków.

Wnioski należy składać w Biurze Podawczym tutejszego Urzędu.


UWAGA :

» Przed złożeniem wniosku każdy bezrobotny zobowiązany jest do zgłoszenia się do właściwego pośrednika pracy – doradcy klienta.

» Bezrobotny zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz Kryteriami oceny wniosków.

Wnioski, Regulaminy i Kryteria oceny wniosków dostępne są w tut. Urzędzie - pokój 408 - 409 (IV piętro) lub na stronie Urzędu: www.pup.sosnowiec.pl, w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/ Finansowe formy wsparcia/Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

» Wnioski złożone przez osoby nie należące do żadnej z wyżej wymienionych grup nie będą rozpatrywane.

*dotyczy osób które nie ukończyły 25 lat

WIĘCEJ INFO TUTAJ

polecam

Lejdi Aga

1 komentarz:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...